Botoks : ALIN BOTOKSU TEDAVİSİ & FİYATI ANKARA - Botoks Mezoterapi Yüz Dolgusu PRP Lipoliz ANKARA

İçeriğe git
ALIN BÖLGESİ BOTOKSU
Alın Botoksu Ankara Frontal Botoks Sincan
FRONTAL BOTOKS;
yâni Alın Bölgesi Botoksu;
alın nâhiyesi olarak bilinen, kaşların üst tarafı ile saç ön hattının arasındaki yüz kısmının, istenmeyen kırışıklıklarından kurtarılmasını hedefleyen bir medikal estetik tedavi uygulamasıdır.

Alın Kırışıklığı Botoksu Neden Yapılır?
Alın Bölgesi Botoksunun temel amacı; alın kası (M.Frontalis)'in özellikle kaşları yukarı kaldırmak amacı ile kasılması sırasında, bir çeşit yan etki olarak ortaya çıkan alındaki yatay çizgilerin, rahatsızlık verici boyuta ulaşmalarına mâni olmaktır.

Normal şartlar altında, alında oluşan çizgiler en rutin insan yüz ifadelerinden biridir. Kaşların yukarı kaldırılma hareketi (M.Frontalis) şaşkınlık, endişe, kaygı, düşünce hâli, hayret vs... mimiklerinin bir parçasıdır. Bu ifadelerin geneli negatif kökenli olsa da,  insanlar arası iletişimde gereklilikleri yadsınamayacağından, yerinde-zamanında yani kararında miktarları elzemdir. Ancak sorun, bu ifadelerin gerekmediği anlarda da yüzde bulunmaya başlaması veya aşırı vurgulu görünmesinden kaynaklanır.
ALIN BOTOKSU


Alın Kırışıklıklarında Botoks Uygulaması;
öncelikle sorunun doğru tespiti ile başlamalıdır. Hastanın "alın kırışıklığı" olarak tarif ettiği sorunu, tam olarak/sadece alın kırışıklığı mıdır? Yoksa, her iki kaş arasına tekabül eden "Glabella" bölgesindeki çatık kaş kırışıklığı da soruna dahil midir? "Çatık Kaş" problemi için uygulanan Glabella Botoksu Tedavisi, kendisine özel sayfasında detaylarıyla anlatılmıştır.ALIN KIRIŞIKLIKLARI NASIL OLUŞUR?
Alın Bölgesinde Bulunan Frontal Kasın Özellikleri :Alın Neden Kırışır? - Alın çizgileri neden olur?

Dinamik Alın Kırışması :
Normal/gündelik kullanımda görülen yüz mimiklerinin yarattığı kırışıklıklardır. Geriye dönüşümlüdürler, ve yüz mimiğine sebep olan kas kasılması kesildiğinde, cilt eski düz hâlini alma eğilimindedir. Tekrarlanan yüz ifadeleri/hareketleri (Kaşlarınızı kaldırdığınızda olduğu gibi) alnınızın zamanla gittikçe daha çok kırışmasına ve oluşan kırışıklıkların derinleşip kalıcılaşmasına neden olur.

Statik Alın Kırışması : Alın Çizgileri
Yüz mimik kaslarında herhangibir kasılma olmadığı halde bulunan yüz kırışıklıkları, statik kırışıklıklardır. Statik kırışıklıklar kronik/durağan/kalıcı olma eğilimindedirler.

Statik Cilt Kırışıklığı Sebepleri :
 •   Doğal yaşlanma ve genetik
 •    Çevresel faktörler – güneşe maruz kalma, kuru iklim, yer çekiminin etkisi...
 •    Zayıf cilt hidrasyonu - Uygun cilt hidrasyonunun olmaması ile birlikte azalan kolajen üretimi, cildinizi kuru, çatlamış ve yaşlandıkça kırışıklık oluşturma olasılığı daha yüksek olabilir.
 •    Sigara - Cildinizin elastikiyetini azaltır, daha fazla sarkmaya ve kırışıklıklara neden olarak cildin daha yaşlı görünmesine neden olur.
Frontal Botoks Ne Zaman Yapılmalıdır?

Dinamik kırışıklık aşamasından Statik kırışıklık aşamasına geçmeden önce botoks desteği, kırışıklıkların yerleşik forma dönüşmesini geciktirici/engelleyici işlev görür. Böylece yüzün mevcut yaştan daha yaşlı görünmesi durumuna çözüm olunabilmektedir.
Alın Bölgesi Botoksu Öncesinde Muayene :  

1.) Alın Kırışıklıkları Miktarının/Şiddetinin Sınıflandırılması:

Hastalar, önce hiç bir alın/göz kaslarını çalıştırmaları gerekmeyen istirahat hâlinde muayene edilirler. Akabinde, kaşlarını yukarıya kaldırmaları istenerek alın çizgileri gözlenir. Bu şekilde, alında gözlenen çizgilerin miktarı ve derinliğine göre 5 ayrı şiddette gruplama yapılarak, uygulanacak botulinum toksin tedavisinin yerine ve dozuna karar verilir.

İstirahat Halinde Alın Kırışıklıklarının Şiddetinin Belirlenmesi :


Kaşların yukarı kaldırıldığı yüz mimiği esnasında alın kırışıklığı şiddeti değerlendirilmesi :

ALIN BOTOKSU TEDAVİSİ UYGULAMASI

Alın Kırışıklıklarının Şekillerine Göre Botoks Tedavi Uygulamaları :
Alın bölgesindeki kırışıklıkların miktarı yani şiddetinin derecesinin önemli olması kadar, kırışıklıkların kendilerine özgü şekilleri de önem arzetmektedirler. Kişinin kaşının yukarı kaldırılması istendiğinde, alında oluşan kırışıklık hatları aslında bölge cildinde elastikiyet kaybından olduğu kadar, kasların normalden fazla fonksiyon göstermesi ile de alakalıdır. Hiperfonksiyon olarak tabir edilen bu aşırı mimik kası kasılmasına bağlı çizgilenme hatları, alında uzandıkları mesafenin boyu ve yerlerine göre sınıflandırılmaktadır. Uygulanacak botulinum toksin tedavisinin teknik ayrıntıları (uygulama yeri ve dozu) bu bulgulara göre ayarlanmaktadır.

1) Total Alın Kırışıklık Patterni ve Botoks Tedavisi Uygulaması

Alın çizgilenmelerinde en sık rastlanan kırışıklık tipi; Total Alın Kırışıklık Patternidir. Frontal bölge boyunca boylu boyuna uzanan alın çizgileri bütün alnı kaplayacak şekilde her iki kaş uzunluk toplamınca devam eder. M.Frontalis kasının hiperaktivasyonu söz konusudur.

Total Alın Kırışıklıklığında Botulinum Toksin Enjeksiyonu Metodu :

Alnın geneline yayılmış olan kırışıklık silsilesine, hacim ve şekline göre tedavi uygulanır. M.Frontalis alın kasının liflerinin en yoğun performans gösterdiği bölgelerde daha yüksek doz botulinum toksini uygulamak esastır. Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere, kırışıklıklara uygun hatlar boyunca botoks tedavisi uygulanır. Hekimin dikkat etmesi gereken diğer bir husus, tedavinin göz mimiklerine tesir edecek yan etkilere sebep olmasına engel olmaktır. Zira botulinum toksin uygulaması tatbik edilmek istenmeyen kaslara yanlışlıkla ulaşırsa, hedeflenen tedavi amacı dışında kas grupları da bloke olarak, istenmeyen bir görünüm ortaya çıkabilir. Örneğin göz kapağında oluşabilecek bir düşme (ptozis) kaşa çok yakın yapılan botulinum toksin uygulamasının sık rastlanabilen bir yan etkisidir.

2) Medial Alın Kırışıklık Patterni ve Botoks Tedavisi Uygulaması

Alında orta sıklıkta görülen çizgilenme modeli medial frontal kırışıklık patternidir. Alnın orta kısmında yoğunlaşan kırışıklıklar dış kısma doğru sönerek azalırlar. Diğer bir ismi Jaluzi patterni olarak da geçer ama bu bilgi ne kadar gereklidir tartışılır. :)

Medial Alın Kırışıklığında Botulinum Toksin Enjeksiyonu Metodu :

Alın kırışıklıklarının yoğunlaştığı alan olan orta kısımdaki kas kitlesi odaklarına botulinum toksin enjeksiyonu yapılır.

3) Lateral Alın Kırışıklık Patterni ve Botoks Tedavisi

Alın kırışıklıkları görülme sıklığında sonuncudur. En az görülen kırışıklık tipi olmasına rağmen yine de toplumun %20'sinde görülür. Kaşların üst kıvrımının yüksek olduğu kişilerde, kaş arkını oluşturan kas miktarının fazlalığının yarattığı gerilim bu görüntüye sebep olur.

Lateral Alın Kırışıklığında Botulinum Toksin Enjeksiyonu Metodu :

Alnın orta kısmında kırışıklık yoktur, M.Frontalis'in kas lifleri ortada zayıf ya da hiç yoktur (Aponöroz). Bu sebeple tedavi esnasında alnın ortasına botulinum toksin enjekte edilmez. Alın dış bölgesindeki çizgilenmeleri oluşturan kas yapısının en hacimli olduğu odaklar tespit edilerek botoks tedavisi uygulanır.

ALIN BOTOKSU İLE İLGİLİ AYRINTILAR VE SIK SORULAN SORULAR

Asimetrik Dağılım Gösteren Alın Kırışıklıklarında Botoks Tedavisi :
Bu hasta grubu, yukarıda anlatılan üç gruba ek dördüncü bir grup olarak da sayılabilir. Alın sağ yanı ile sol yanı arasında, bir tarafta boydan boya kırışıklık mevcutken diğer tarafta minimal kırışıklık izlenen vakalar da mevcuttur. Böyle hallerde, botulinum enjeksiyonu yapacak hekimin klinik tecrübesi ve tedavi nosyonu gereğince duruma en uygun estetik sonucu yaratacak doz ve stilde botoks tedavisi yapılır.

Kadın ve Erkek Alın Kırışıklığı Botoks Tedavisi Farklı mıdır?
Evet. Erkeklerin kas kitlesi yapısal olarak kadınlardan fazla olduğundan, botulinum toksin uygulaması esnasında tercih edilmesi gereken enjeksiyon dozları bu durum göz önüne alınarak hesaplanmalıdır. Erkeklerde genelde %30 ilâ %100 miktarında daha fazla botoks kullanılarak kırışıklık tedavisi yapılır.

Irk Farklılıklarının Botoks Tedavisindeki Etkisi :
Kadın-Erkek arasındaki kas yapısı farklılığı gibi, dünya üzerindeki ırklar arasında da fizyolojik ve anatomik farklılıklar mevcuttur. Asya ırkından düşük kas kitleli biri ile Afrika'lı bir zenciye uygulanması gereken botulinum toksin enjeksiyonu miktarı farklılık gösterir.

Alın Kırışıklığı Botoks Tedavisinde Görülebilen; "Samuray Yüzü" Nedir?

Klinikte "Mephisto Sign" olarak isimlendirilen botoks uygulama yan etkisidir. Botulinum toksin dozunun ayarlanmasında yaşanan bir sıkıntı veya yanlış enjeksiyon yeri tatbik edilmesi ya da alın botoksu uygulaması ertesinde dikkat edilmesi gerekenler konusunda açıkladığım gibi hastanın tedavi sonrasında sıcak uygulama, masaj, yüz üstü yatma veya benzeri eylemlerden birini yapması sonucu oluşabilir. Anafikir; Kaşları yukarı kaldıran M.Frontalis'i dengelemek için tersine çalışan, kaşı aşağı çeken M.Orbicularis kasının dış üst kısmına sirayet eden botulinum toksini sebebiyle, kaşın aşağı çekilişi bloke olmuştur. Bu durumda kaşı yukarı çeken frontal kas baskın gelerek kaşta ekstradan bir yukarı kalkma ve eğimlenme yaratmaktadır.

Alın Kırışıklığı Botoks Tedavisinde Görülebilen; "Pitozis / Göz Kapağı Düşmesi" Nedir?

Göz Kapağı Düşmesi; nadir görülen botoks komplikasyonlarından biridir. Bu yan etki, Samuray Yüzü/Mephisto Sign sebebi olarak sayılan nedenlerle tamamen aynı mekanizmalarla gelişir. Ancak; ptozis'te tam ters olarak, M.Frontalis botoks dozu fazla gelmiştir ve kaşı yukarıya kaldıran kas bloke olmuştur.

Botoks Tedavisi Sırasında Gelişen Yan Etkiler Kalıcı mıdır?
Hayır. Botoks'un estetik etkileri ne kadar sürüyorsa, komplikasyon durumunda gelişen istenmeyen etkiler de o kadar sürer. İstenmeyen bir botoks etkisi yaşandığında, birkaç aydan sonra azalmaya başlar ve ennihayetinde tamamen eski hâle dönülür.

Alın Botoksu Tedavisi Ne Kadar Süre Gider?
Alın Kırışıklıklarında uygulanan botoks tedavisi de, diğer tüm botulinum toksini etkileri gibi, kişinin bünyesinin metabolizma hızına, uygulanan toksinin dozuna ve toksinin uygulandığı kas kitlesinin miktarına bağlı olarak 3 ila 6 ay sürer.

Kaşları Doğal Olarak Düşük Kişilere Botoks Tedavisi Uygulanır mı?
Evet. Ancak M.Frontalis (Kaşları kaldıran kas) kuvvetini değerlendirdikten sonra, eğer düşük kaş sebebi olarak Alın kası tonusu azlığı tespit edilmişse, daha az miktarlarda botulinum toksini uygulaması yapılarak müdahale edilmelidir. Aksi takdirde, gerekli hesaplamalar ve botoks dozu ayarlaması yapılmadan kırışıklık tedavisi uygulandığında, zaten düşük olan kaş seviyesi daha da düşecektir.

Botoks Tedavisinin Yan Etkisiz Olması İçin Ne Yapılması Gerekir?
Botulinum Toksin Enjeksiyonunun yan etkisi ile mümkün olan en az miktarda karşılaşmanın tek yolu, özellikle alın dış kısmı bölgesi müdahalelerinde doz ve enjeksiyon konumu hususlarına dikkat etmektir.

Alın Dış Kısmı Botoks Tedavisi Uygulamasının Özelliği Nedir?

Alın Dış Bölgesi; Alın Kırışıklıklarının Botoks ile Tedavisi esnasında en sık komplikasyona sebep olan bölgedir. Yukarıda anlatılan Samuray Yüzü ve Göz Kapağı Düşmesi komplikasyonlarının ortak noktası alın dış bölgesinde yaşanan talihsizliklerden kaynaklanmaktadır. Konu özet olarak, göz kapağı, kaşlar ve alın bölgesi hareketlerini kontrol eden kaslar arası koordinasyonun istenmeyen bir şekilde bozulması ile alakalıdır. Botoksun yan etkileri, yukarıdaki resimde mavi renk ile işaretlenmiş riskli bölgeye yapılacak botulinum toksin uygulaması dozu ve konumunun doğru ayarlanması ile miktarı  ihmal edilebilecek kadar azalmaktadır.

Alın Kırışıklığı Botoksu Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler :

 • Alın Botoksu Tedavisi ertesindeki ilk gün boyunca fiziksel aktivitelerinize sınırlama getirmek gereklidir. Yoğun bedensel çaba, kalp atışı ve tansiyonu arttıracağından kan dolaşımı hızlanır. Hızlanmış kan dolaşımı nedeniyle kısıtlı bir bölgede etki etmesi amacıyla verilmiş botulinum toksini enjekte edildiği yerden daha hızlı emilerek kana karışıp azalarak, kas blokajı amacını gerçekleştirmesine yetecek kritik dozu sağlayamayabilir.
 • Cilt ısısını arttıracak sıcak uygulama, banyo/hamam veya sauna ziyaretleri, yine yukarıdaki mekanizma ile botoks etkisini düşüreceğinden kaçınılması gereken aktiviteler arasındadır.
 • Alın üstü yatan insan sayısı sınırlı olsa da, yine de belirtilmeden geçilmemesi lazımdır ki, alın kaslarınıza basınç uygulayacak pozisyonda alacağınız uyku konumu, masaj etkisi yaparak botulinum toksininin uygulandığı ve etki etmesi beklendiği yerden farklı yerlere taşınmasına vesile olabilir.
 • Yüz masajından kaçının! Botoksun nokta atışı tam etki etmesi gerektiği yere verildiği başarılı bir tedavi ertesinde, yüz masajı uygulanarak çevre kaslara dağıtılması ve bahtsız komplikasyonlara sebebiyeti söz konusu olabilir.
 • Alın bölgesindeki kırışıklıklara neden olan kasları makul ölçülerde (ekstra gayretten kaçınarak) çalıştırmak, botulinum toksininin içine verildiği mimik kasının homojen bir dağılım sağlayarak her noktasının eşit etkilenmesine yardımcı olabilir.
 • Alın bölgesine masaj etkisi yaratabilecek yıkama eyleminden kaçınınız. (İlk bir gün için geçerli)
 • Güneş, botoks tedavisi yapılırken oluşabilecek minimal kızarıklık ve ödemlenmeyi negatif yönde etkileyebilir. Güneşe çıkmaktan kaçınınız.
 • Alkol ve kan sulandırıcı ilaçlar, yeni yapılmış botoks tedavisinin düşmanıdır. Etkisini azaltacakları gibi, morarma gibi diğer yan etkilere de sebep olabilirler. Dikkat ediniz.
ile;
ALIN BOTOKSU
hususunda sormak isteyebileceğiniz detaylar hakkında bizzat bizden bilgi alabilirsiniz.
Clicky
Bu Websitesi; Medikal Estetik Tedaviler ve türevleri hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Tıbbi hastalıkların teşhis ve tedavisi mutkala bir hekime danışılarak yapılmalıdır.
İçeriğe dön