Botoks : KAŞ ORTASI BOTOKS TEDAVİSİ & FİYATI - Botoks Mezoterapi Yüz Dolgusu PRP Lipoliz ANKARA

İçeriğe git
KAŞ ORTASI BOTOKS TEDAVİSİ
Kaş Arası Botoksu;
Çatık Kaş Botoks Tedavisi,
yüzde; kaşlar, gözler ve burnun birleştiği "glabella" ismi verilen bölgedeki kırışıklıklar için uygulanan bir botoks tedavisidir. Bu sebeple diğer bir ismi "glabellar botoks"tur. "Kaş Ortası Botoksu" ismini de alabilen bu tedavinin amacı, yüz mimiklerinin mihenk noktası olan kaşların arasında, kişiye rahatsızlık veren kırışıklık ve çizgilenmelerin giderilmesini sağlamaktır. Kaş ortasında oluşan mimik çizgileri yerleşik hâle gelmeden başlanacak botoks tedavisi ile çok daha yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.
KAŞ ORTASI BOTOKS NEDEN YAPILIR?


Çatık Kaş Botoksu :
ilerleyen yaşla birlikte tekrarlayan mimik hareketleri ve cildin elastikiyetini kaybetmesi gibi sebeplerle, yüz mimikleri sırasında oluşan deri kırışıklıkları kalıcı hâle gelmeye başlar. Her iki kaşın orta kısmında meydana gelen iz, çehrede çatık kaş izlenimi uyandırır.

Kaşların arasındaki kasların kullanılmadığı zamanlarda da sanki bir mimik hareketi varmışçasına oluşan görüntü yüzde sert bir ifade yaratır.

Kaş Arası Botoks ihtiyacı;
kişinin yüzünde sabitlenmeye başlayan sert ifade, anlamsız yere sinirliymiş izlenimi yaratan yersiz mimik oluşumu, olduğundan daha ihtiyar gösteren yaşlanmış bir cilt görüntüsü gibi sebeplerden doğar.
Kaş Arası Botoks mu? - Yüz Dolgusu mu?


Kaş arası botoksta, kaşların ortasında mimik hareketlerini oluşturan temel iki kasın (M.Procerus ve M.Corrugator Supercilii) hiperaktivitesine binaen oluşturulmuş aşırı mimik kullanımı yani sık kaş çatma alışkanlığının fiziksel etkisiyle oluşan bir cilt depresyonu mevcuttur. Dinamik çizgilenme hâlinde iken rahatlıkla botoks tedavisi ile tam olarak engellenebilen bu izler, derinleşip kalıcı hâle gelmiş statik kırışıklıklar evresinde botokstan ancak belirli oranda fayda görmektedirler.

Kaşların arasındaki kırışıklıklarda, öncelikle glabellar botoks tedavisi uygulanmalıdır. Ancak bölgesel botoks tedavisine istenen orada cevap alınamayan durumlarda yüz dolgusu tedavisi düşünülebilir.
KAŞ ARASI BOTOKS NASIL YAPILIR?

GLABELLA; Kaşların Ortasında Kalan Kaş Aralığı Bölgesinin Anatomik İsmidir:
Glabella; komşuluğundaki Alın, Kaşlar, Gözler ve Burun bölgelerinin tam ortasındaki konumu nedeniyle, yüz üst bölgesi mimiklerinin hepsinine katılan önemli bir noktadır. Yüz mimiklerinde en fazla kullanılan bölgelerden biri olması, glabella bölgesindeki cilt ve deri altı dokunun maruz kaldığı kas hareketi miktarının en üst düzeyde olduğu ve dolayısı ile aşınma/yeniden şekillenmenin maksimum düzeyde yaşandığı anlamına gelir.

Kaş Ortası Kırışıklıklar Nasıl Oluşur?
Kaş Ortası bölgesinde mevcut kırışıklıklar, gençlik döneminde dinamik kırışıklık şeklindedir ve mimik sırasında oluşurlar, kas kasılması geçip mimik kaybolunca düzelirler. Ancak yaş ilerledikçe cilt altı kolajen ve elastik lif yapımı yavaşlaması, yumuşak bağ doku kıvamının bozulması, diğer oksidan etkenler ve güneş etkisi (foto yaşlanma) gibi faktörlerin bileşimi ile, kaş arası mimik kırışıklıkları kalıcı hâle gelmeye başlayıp statik kırışıklık sınıfına dahil olurlar. Daha ince yapılı çizgiler, kalın kırışıklık hâline dönerler.

Yaşla birlikte derinleşen kaş ortası kırışıklıkları, kaşların sürekli çatılı gibi durduğu sert bir yüz ifadesi oluştururlar ve durum kişiye rahatsızlık verdiğinden çözüm arayışı oluşturur.

Glabella Botoksu ile Ne Hedeflenmektedir?
Kaş Ortası Glabella Botoksu ile amaçlanan; yüzde oluşan stresli, kızgın, öfkeli ve gergin ifadenin giderilmesidir. Doğal mimik yapısı mümkün olduğunca muhafaza edilirken, son dönemde "Buda İfadesi" olarak da tabir edilen rahatlamış/relax, sakin ve dingin bir çehre oluşturulması kaş arası botoksu tedavisinin hedefidir.

Kaş Arası Botoksunun Nasıl Yapılacağı;
Glabella'da kırışıklık oluşturan kasların özelliklerinin ve dolayısı ile botulinum toksin uygulaması tedavisinin teknik ayrıntılarının belirleneceği, muayene aşamasında belli olur.

KAŞ ARASI BOTOKS MUAYENESİ

Glabella Bölgesindeki Yüz İfadelerini Oluşturan Mimik Kasları Nelerdir?
Yüz Mimik Kasları Sayfasında (Tıklayınız); çok daha detaylı anlatıldığı üzere, Yüz Üst bölgesinde Glabellar alan ve çevresinde yüz mimiklerini oluşturan kaslar şu şekildedir :Aşağıda; her bir kasın ismine tıkladığınızda, kendi sayfasında resimleri ve detaylı açıklamalarına ulaşabilirsiniz :
*  M.Frontalis : Kaşların yukarı kaldırır.
*  M.Procerus ve M.Depressor Supercilii : Kaşları aşağı indirir.
*  M.Nasalis : Kaşların birbirine bakan orta kısmını aşağı indirmede yardımcı.
*  M.Corrugator Supercilii ve M.Orbicularis Oculi : Kaşları aşağı ve içeriye doğru çekerek birbirine yaklaştırır.

Kaş Arası Botoks Tedavisinde, yukarıda sayılan kaslar birlikte değerlendirilir;
hangi kasın fonksiyonunun ne kadar etkili olduğu ve botoks uygulaması ile ne kadar bloke edileceğinin analizi yapılmalıdır.

Kaş Arası Kırışıklıklarının Seviyesinin Derecelendirmesi :


 • Hastanın yüzü tamamen gevşemiş ve mimik kaslarları çalışmazken kırışıklık var mıdır?
 • Kaşlar çatılması istendiğinde oluşan kırışıklıkların derecesi nedir?

Hastanın Cinsiyeti ve Vücut Yapısı/Irkına göre Kırışıklık Değerlendirme :
 • Genellikle erkeklerde kas miktarı, kadınlara göre %50-100 daha fazladır. Uygulanacak botulinum toksin dozu aynı oranda arttırılmalıdır.
 • Hastanın hangi ırktan olduğu, tüm vücut özellikleri gibi yüz kaslarının yapısını da değiştirmektedir. Örneğin; Asya/doğu ırkında, alında glabellar bölgede basıklık yaratan M.Corrugator kası göreceli olarak kısa ve kare şeklinde iken, batı ırklarında ince uzun ve dikdörtgen bir yapıdadır.

Kaş Ortası Asimetrik Kırışıklıklar mevcutsa ne yapılır?
Her üç kişiden birinde, kaş arası kırışıklıklar asimetriktir. Yâni, yüzün sağ ve solu arasındaki kırışıklıkların uzunluğu, derinliği, şekli gibi özellikler birbirinden farklıdır. Kırışıklığın, büyüklüğüne sebep olan kasın kütlesi ile doğru orantılı olması sebebiyle, duruma göre her iki yüz tarafındaki aynı kaslara farklı dozlarda botulinum toksini uygulaması gerekebilir.

Kaşların Arası çok açıksa ne yapılır?
Kırışıklık şekillerine göre botoks tedavisi çeşitleri konusunda örnekleri ile anlatılmış olsa da, kısaca;
geniş bir kaş arası mesafesi, tam altında olan M.Procerus'un gevşetilmemesi gerektiğine işaret eder. Zira glabella aralığını daha fazla açmamak için tam altındaki kasa botoks ile müdahale ederek çekici/gerdirici etkisini gidermemek icap eder. Botoks tedavisi ile açık kaş aralığını azaltmak diye bir şey yoktur.

KAŞ ARASI KIRIŞIKLIKLARININ
ŞEKİLLERİNE GÖRE
BOTOKS TEDAVİSİ ÇEŞİTLERİ

Glabella bölgesindeki kasların aktivitesinde, yatay eksene göre dik kırışıklıklar oluşur. Hastanın kaşları çatılması istendiğinde; kişisel kas yapısı özelliklerine bağlı bölgesel kasılma varyasyonları devreye girer ve beş temel farklı model kırışıklık biçimi gözlenebilir. Botulinum ile kişiye özel tedavi sağlanması için, en çok kullanılan kas gruplarına daha yüzsek doz olacak şekilde, var olan kas modeline uygun tedavi planlanmalıdır.

İnsan popülasyonunda bulunan glabellar kasılma patternlerinin tanımı, sınıflandırılması ve botulinum toksin uygulaması sırasında uygulanması gereken tedavi metodları :

Anlatım kolaylığı olması açısından, tanımlamayı kolaylaştırmak için, her bir kasılma modeli/tipi için bir sembol/harf kullanılarak isimlendirilme yapılmıştır.

1) "V" Tipi glabellar kasılma modeli ve Botoks Tedavisi :

V Tipi Kaş Arası Kas kasılmaları modeli, en sık görülen versiyondur. İnsanların yaklaşık %37'sinde mevcuttur. Kaşların iç kısımlarının birbirine yaklaştırılması ve aşağı indirilmesi orta/ileri derecede artmıştır. Bazı durumlarda, kaşın aşağıya indirilmesi o kadar kuvvetli olur ki dış kısmına kadar etkilidir. Dinlenme hâlinde iken, kişinin kaşları daha aşağı konumda ve düz durmaktadır. M.Corrugator ve M.Procerus kaslarındaki artmış kuvvete ek olarak, M.Orbicularis kasının iç kısmının da kasılma hareketine katılımı söz konusudur.


Bu hasta grubunda, daha yüksek botulinum toksin dozu, daha fazla sayıda enjeksiyon noktasına uygulanmalıdır. Yukarıdaki resimde gösterilen, 7 noktalı botoks enjeksiyonu tedavisi uygulama metodu en iyi yaklaşımdır. Verilen botulinum toksin dozunun yüksek tutulması gereken kaslar; M.Procerus ve M.Corrugator'dur.

2) "U" Tipi glabellar kasılma modeli ve Botoks Tedavisi :

U Tipi Kaş Ortası kas kasılma modeli, insanlarda görülme yaygınlığı sırasında ikinci sıklıkta görülür. İnsan toplumunun yaklaşım %27'sinde bu tip glabellar kasılma mevcuttur. Bu grup altında sınıflandırılabilen bireylerin kaş arasındaki derinin karşılıklı kaşların iç uçlarının hafif aşağı ve içeri kavislenmesiyle U harfine benzer bir kıvrımlanma oluşturur. Aynı zamanda kaşların kuyruk/uç kısımlarının yukarı kavislenmesi mevcuttur. Dinlenme hâlinde iken, kaşlar kavisli pozisyonlarını korurlar. Bu şekilde işleyen fonksiyondan birinci derecede sorumlu kaslar; tek başlarına pek de kuvvetli olmayan M.Corrugator ve M.Procerus'tur.

U Tipi kaş kasılması gösteren hastaların botulinum toksin uygulaması ile tedavi edilmesinde, 5 noktalı botoks enjeksiyon tedavisi, standart dozlarda uygulanır. Toksin dozunun yüksek kullanılmasına gerek yoktur.

3) "Omega" Tipi glabellar kasılma modeli ve Botoks Tedavisi :

Omega Tipi kaş arası kas kasılma patterni (diğer ismi ile π (Pi) grubu); toplumun yaklaşık %10'unda görülür. Bu grupta hakim olan görüntü, kaşların orta hatta doğru gelirken oluşturduğu kırışıklıkların eski Yunan alfabesindeki Omega (Ω) veya π (Pi) harfi gibi, yanlardan bastırıp üstte bir kubbe oluşturan şeklidir. Kaşların dış uçlarının eş zamanlı aşağı inmesi mevcuttur. Bu görüntünün oluşumundan öncelikli olarak sorumlu olan kaslar M.Corrugator, M.Orbicularis Oculi'nin medial kısmı, ve M.Frontalis'tir.


Bu vakaların botoks tedavisinde tercih edilmesi gerekli en mantıklı yaklaşım, M.Corrugator ve M.Orbicularis Oculi'ye olduğu kadar M.Frontalis'in kaşların üzerinde kalan iç kısımlarına da botulinum toksin enjeksiyonu yapılmasıdır. M.Corrugator'a yapılacak botulinum enjeksiyonu, M.Orbicularis ve M.Frontalis'e yapılacak enjeksiyondan daha fazla olmalıdır. M.Procerus bu tip kaş kırışıklığı izlenen hastalarda tedaviye dahil edilmeyebilir veya dahil edilmesi uygun görülmüşse, minimal doz botulinum toksin uygulaması yapılabilir. 6 nokta botulinum toksin enjeksiyonu tedavisi en mantıklı yaklaşımdır.

4) "Birleşen Ok" Tipi glabellar kasılma modeli ve Botoks Tedavisi :

Birleşen Ok Tipi kaş arası bölgesi kırışıklıkları oluşumunda, kaşların iç ve dış kısımlarının neredeyse hareketsiz aynı düzlemde olduğu, sadece kaşların bir bütün olarak iç tarafa doğru çekilerek çatıldığı bir model söz konusudur. Sadece yatay doğrultulu içe doğru bir yakınlaşmanın olduğu bu kaş çatma tipi toplumun yaklaşık %20'sinde görülür. M.Frontalis kasının kaşları yukarıya kaldırmak üzere yaptığı çekme etkisinin, M.Procerus kasınınki ile nötralize olduğu düşünülebilir. M.Corrugator ve M.Orbicularis'in iç tarafı da harekette etkin rol oynar.


M.Procerus ve M.Frontalis kaslarının lifleri, birbirlerini tam olarak dengelediği için, her iki kasa da botoks enjeksiyonu gereksinimi yoktur. Enjeksiyon planı yatay düzlemde oluşturulmalıdır. M.Orbicularis Oculi ve M.Corrugator Supercilii kaslarına yapılacak 4 nokta botulinum toksin enjeksiyonu tedavisi en uygun yaklaşımdır.

5) "Ters Omega" Tipi glabellar kasılma modeli ve Botoks Tedavisi :

Ters Omega tipi kaş arası kas kırışıklıkları modeli, toplumda en nadir rastlanan glabellar kasılma tipidir. İnsanların yaklaşık %6'sında mevcuttur. Baskın gelen hareket çeşidi kasların birbirine yaklaştırılmasından ziyade iç kısımlarının aşağıya doğru çekilmesidir. Bu da eski Yunan alfabesindeki Omega (Ω) harfinin ters çevrilmiş hâlini andıran bir görünüş olduğundan tanımlama amaçlı ismi bu şekilde konmuştur. Bu tip kaş arası kırışıklığının oluşumunda etken olan kaslar, diğer gruplarda görülen M.Frontalis, M.Corrugator, M.Procerus ve M.Orbicularis dörtlüsüne ek olarak, M.Nasalis'i de beşinci olarak içerir. M.Nasalis bir glabellar/kaş arası kas olarak sınıflandırılmıyor olsa da, bu grup kaş çatması görülen bireylerdeki kaş arası kırışıklık oluşma mekanizmasında fonksiyon göstermektedir. M.Corrugator kasları harekette sınırlı katılım gösterirler. Asyalılar gibi daha çok basılı görünümlü/düz burun tepesi görülen hastalarda sıktır.


En uygun botulinum toksin enjeksiyonu tedavisi seçeneği; M.Procerus ve M.Depressor Supercilii kaslarına yüksek, M.Orbicularis Oculi kasının iç tarafı ve M.Nasalis'e daha düşük dozlar uygulamaktır. M.Corrugator'a minimal doz uygulaması yapılabilir.

KAŞ ORTASI BOTOKSUNUN AYRINTILARI
ve SIK SORULAN SORULAR

Kaş Arası Botoksu Tek Başına Yeterli midir?
Yukarıda; Kaş Arası Botoks Tedavisi Çeşitleri kısmında, glabella bölgesi kırışıklık çeşitlerine göre uygulanması gerekli farklı botoks tedavisi yaklaşımları anlatılmıştır. Gerekiyorsa; Kaş Ortası Botoksu ile birlikte, Alın Botoksu ve Burun Botoksu tedavilerinin de uygulanması ihtiyacı değerlendirilmelidir.

Kaş Arası Botoksu Ne Kadar Sürer?
Genel olarak tüm botoks tedavilerinde olduğu gibi göreceli olarak kısa sürelidir. Kaş arası botoks tedavisi 15 dakika içerisinde biter. Asıl önemli olan, kaş arası botoks muayenesi sırasında, botoks tedavisi için uygulanması gereken tekniğin doğru olarak belirlenmesidir. Tedavinin başarısını belirleyecek temel nokta budur.

Kaş Arası Botoksu Ne Kadar Gider?
Kaş Arası Botoksunun süresi, uygulanan botulinum toksin dozu, uygulandığı kas kitlesinin miktarı, kişinin metabolizma hızı gibi faktörlere göre değişir. Kaş Ortası Botoksu, ortalama olarak 3 ila 6 ay arası etkisini gösterir.

Kaş Arası Botoksu Ağrılı Bir Tedavi midir?
Hayır. Botulinum Toksininin yüz mimik kaslarının içerisine zerk edildiği enjektörlerin iğnesi, 26G çapında olup, çok incedir. Bu incelikte bir iğnenin yüz cildinden geçmesi çok az bir dermal uyarana sebep olur ve bunu ağrı olarak tanımlamak için ağrı eşiğinizin normalde görülenden çok daha aşağılarda olması gerekir. Ancak yine de uygulamadan rahatsızlık duyabilecek hastalarımız için lokal anestetik etkili kremlerin kullanılması ile botoks tedavisi tamamen ağrısız hâle getirilmektedir.

Kaş Ortası Botoks Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler :
 • Kaş Arası Botoks Tedavisi yaptırmadan önceki gün diğer özel cilt bakım tedavileri (Örneğin; peeling vs...) uygulanmamalıdır.
 • Seyahat planlanıyorsa, botoks uygulamasından bir gün sonraya ayarlanmalıdır.
 • Düzenli kullanılan ilaçlar veya kronik bir rahatsızlığınız varsa, botoks yaptırmadan önce botoks ile ilgili bir soruna sebep olup olmayacağını doktorunuza sormalısınız.

Kaş Arası Botoksu Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler :
 • İlk 24 saat ağır performans gerektiren fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Bu kan dolaşımınızı arttıracağı için uygun noktaya enjekte edilmiş botulinum toksininin yayılmasını arttırıp tedaviyi etkisizleştirebilir.
 • Yine aynı sebepten, çok sıcak banyo/duş/hamam/sauna uygulamalarından kaçınılmalıdır. Sıcaklık kılcal damarlarda genişlemeye sebep olarak, uygulanan botulinum toksin tedavisinin tesir etmeden emilmesini hızlandırıp tedaviyi etkisizleştirebilir.
 • Yüzüstü yatmayınız.
 • Yüzünüze masaj yapmayınız! Masaj yapınca botoksun daha iyi etki göstereceği söylentisi tamamen yanlıştır. Zira, masajla uygulanan botulinum toksinini tam uygulandığı yerden, etki etmemesi gereken çevre kaslara doğru yayabilirsiniz. Böylece botoks tedavisi yan etkisi / komplikasyonları gelişme riski oluşur.
 • Botoks uygulamasının yapılığı kas grubunu çalıştırmak (abartmadan) botoksun etkisini çabuklaştırabilir ve tesirini arttırabilir. Kaş Arası botoksu ertesinde, kaş çatma ve gevşetme hareketini makul ölçülerde tekrarlamak suretiyle yaparsanız, enjekte edilen botulinum toksininin kas içindeki yayılımını homojenize eder ve etkisini hızlandırır.
 • Botoks yapılan bölgeyi ilk altı saat su ile yıkayarak ya da diğer yöntemlerle temizlemeyiniz. Bu yine masaj etkisi yaratarak problem çıkartmasın diyedir.
 • Botoks ertesinde oluşan minimal ödem ve kızarıklıklar geçene kadar güneşten korunmanız gerekir.
 • Botoks işlemini takip eden iki gün boyunca, kan sulandırıcı ilaçlar ve alkol kullanılmamalıdır.
ile;
KAŞ ARASI BOTOKSU
ÇATIK KAŞ BOTOKS TEDAVİSİ
hususunda sormak isteyebileceğiniz detaylar hakkında bizzat bizden bilgi alabilirsiniz.
Clicky
Bu Websitesi; Medikal Estetik Tedaviler ve türevleri hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Tıbbi hastalıkların teşhis ve tedavisi mutkala bir hekime danışılarak yapılmalıdır.
İçeriğe dön